Jadwiga Bunkiewicz z domu Bigiel, urodzona 6 grudnia 1930 roku w Stajkach koło Baranowicz,dzieląc los tysięcy Polaków,zostaje wywieziona na Syberię wraz z bratem Władysławem, matką Zuzanną i dziadkami Katarzyną i Grzegorzem Bigielami. Spędzone tam dzieciństwo i wczesną młodość przywołuje po latach we "Wspomnieniach Syberyjskich" spisanych za namową księdza Wilhelma Gaja - Piotrowskiego. Po powrocie z zsyłki trafia do Nowej Soli i z tym miastem związane jest Jej całe życie w powojennej Polsce. Tu poznaje pochodzącego z Wileńszczyzny Adolfa Bunkiewicza, którego poślubia, tu na świat przychodzę ja - ich jedyna córka, tu pracuje i tutaj po długiej i ciężkiej chorobie 30 stycznia 1995 roku umiera, pochowawszy wcześniej babkę, matkę i brata. Brulion ze wspomnieniami trafił do moich rąk po Jej śmierci.Wiele zdarzeń i epizodów w nich opisanych było znanych mi wcześniej z opowiadań, dla wielu zabrakło miejsca we wspo- mnieniach. Pozwoliłam sobie na nadanie tytułu tym wspomnieniom oraz na wprowadzenie drobnych ko- rekt i poprawek nie zmieniając sensu zapisu.Zamieszczam także jako dodatek wykaz osób , o których mowa we wspomnieniach,bądź które są mi znane z innych materiałów dotyczących zsyłki. Oryginał "Wspomnień ..." pozostaje w moim posiadaniu. Teresa Sobolewska
WSPOMNIENIA SYBERYJSKIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
body